Miks noored valimas ei käi?

pilt-suvepaevadest

Sellel suvel  juuni lõpus toimusid Võrumaa Noorte suvepäevad Kirikumäe järve ääres Vastseliina vallas. Kolmandal päeval toimus valimissimulatsioon. Valimissimulatsioonist tuli välja 3 suuremat probleemi, miks noored valima ei lähe. Proovisime nendele probleemidele lahendusi leida. Tulemustest valmis PDF fail. Loodame, et iga noortevolikogu saab kasutada neid tulemusi oma tegevuses, et kohalike valimisi noorte jaoks atraktiivsemaks muuta.

Mis Sina arvad nendest põhjustest?

Siin on fail, mis noored kokku panid:

PDF fail põhjuste-tulemuste kohta

Suvepäevade simulatsiooni ja arutelu läbiviimist toetas Eesti Noorteühenduste Liit oma osaluskogudele mõeldud projektifondist.

haridusmin_3lovi_estentk_logo_est_rgbenl_logo_final_

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Noor, vanuses 13-26 aastat, osale Vastseliina Noortevolikogu valimistel

Kohaliku omavalitsuse noortevolikogu on valla- või linnavolikogu juures tegutsev nõuandev kogu, mille liikmed on noored. Noortevolikogu eesmärk on analüüsida valla või linna pädevusse kuuluvaid noorteküsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja -valitsusele. Noortevolikogu liikmeks võivad olla noored vanuses 13–26, kelle elukoht on registreeritud või õpib konkreetse omavalitsuse haldusüksuse territooriumil. Noortevolikogusse saavad kuuluda õpilasesinduste ja noorteühingute esindajad ning ka organiseerumata noored (noored, kes ei kuulu noorteorganisatsiooni või -gruppi). Noortevolikogu liikmete valimisel peab lähtuma demokraatlikkuse põhimõtetest.

Noortevolikogu tagab noortele võimaluse:
• rääkida kaasa otsuste tegemisel, mis puudutavad noorte elu;
• omada võrdseid võimalusi täiskasvanutega;
• saada heaks kodanikuks;
• aktiivsemalt osaleda ühiskonnas ja ühiskondlikus elus;
• tutvuda demokraatia põhimõtetega.

Kandideerimiseks:

Kandideerimiseks pead Sa olema 13-26 aastat vana Vastseliina Gümnaasiumis õppiv või Vastseliina vallas elav noor.

Saada kiri hiljemalt 27. aprill kella 23.59 e-postkasti noored@vastseliina.ee või Merlis Pajustiku facebooki, et Sul on soov kandideerida.
Kandidaadid saadavad peale sooviavalduse ka vastused küsimustele: Miks Sa soovid kandideerida noortevolikogusse? Mida soovid noortevolikogus ja noortevolikoguga ära teha?

Valimiste läbiviimiseks moodustatakse valimiskomisjon, kuhu kuulub Vastseliina Gümnaasiumi õpilasesinduse esindaja, Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi esindaja ja Vastseliina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni esindaja.

29. aprillil toimub liisuheitmine, mille käigus saab iga kandidaat numbri. Info kandidaatide kohta avaldatakse Vastseliina Noortekeskuse veebilehel.

Valimised toimuvad 5 – 7. mail 2016 kella 9.00-st kuni 12.30-ni Vastseliina Gümnaasiumis ja 13.00-st kuni 19.00-ni Vastseliina Noortekeskuses. Hääletamas saavad käia kõik Vastseliina valla noored vanuses 13-26 aastat.

Vastseliina noortevolikogu põhimäärus

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Vastseliina Noortekeskus alustas “Noorte tugila” projektiga

15-26 aastaste õppimise või tööga hõivamata Noorte Tugila alates 1.04 igas maakonnas

 

Mahukaim noortele suunatud riikliku noortekeskuste progamm Noorte Tugila laieneb alates 1. aprillist kõikidesse Eesti maakondadesse.

Noortekeskuste juurde loodud Noorte Tugilates (www.tugila.ee) pakuvad noorsootöötajad individuaalset jõustamist ja abi 15-26 aastastele noortele, kes ei õpi ega tööta. Noor osaleb programmis kuni poole aasta jooksul ning noorsootöötaja aitab lisaks noort luua kontakte nii haridusasutuste, tööandjate kui ka organisatsioonidega.

Programmi sisulise juhi Kerli Kõivu sõnul on Noorte Tugila programm edukalt käivitunud. Noorsootöötajatelt saadud tagasiside põhjal on olnud noorte motivatsioon ise lahendust otsida madal ning sageli vajatakse esmast tõuget uute võimaluste otsimiseks kas vanematelt, sõpradelt või toetavatelt täiskasvanutelt. Tugila toetab noort nii hinnangutevaba suhtumise kui praktiliste kontaktidega,” sõnas Kõiv.

Noorte Tugila tugimeetme juhi Heidi Paaborti sõnul on selline projekt vajalik eelkõige stabiilsema ühiskonna nimel. Viimastel nädalatel Eestit vapustanud varastes kahekümnendates eluaastates meeste jõhkrad kuriteod on eos alguse saanud isolatsioonist. Ühiskondliku rolli puudumisel tekib kapseldumine, misjärel tegevusetus ja ükskõiksus. Noorte Tugila ootab iga noort olenemata eemale jäämise põhjusest. Julgustame erinevatel asjaoludel kooli- ja tööelust kõrvale jäänuid teadmatust ja sellega kaasnevaid hirme ületama ja alustama uuesti,” märkis Paabort.

Eesti ANK tegutseb Eesti noorte heaolu nimel alates 2001. aastast.

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ja ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivelisuse parandamine“ alusel.

Lisainfo:

Kerli Kõiv

Noorte Tugila programmi sisuline juht

Eesti ANK

telefon 5558 31 34

kerli.koiv@ank.ee

 

Heidi Paabort

Tugimeetme juht

Eesti ANK

telefon 5809 10 10

heidi.paabort@ank.ee

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Osale pildistamise projektis „Jutustused piltides”

Vastseliina Noortekeskus teeb koostööd Tallinna Ülikooliga. Osaleme ühes pildistamise projektis. Projektis osalevad noored peavad tegema pilti kohtades, kus neil meeldib olla, kus nad tunnevad ennast ebameeldivalt ja koduteekonnast. Rohkem infot projekti ja projektis osalemise kohta:

https://drive.google.com/file/d/0B8dgBbszim7uNlNDUVhmbkc2UzQ/view?pli=1

Kui soovid projektis osaleda, siis anna sellest teada Vastseliina Noortekeskuse juhatajale Merlis Pajustikule. Kirjuta, helista või tule noortekeskusesse kohale.

Pildid peab ära tegema jaanuari kuu jooksul!

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Vastseliina Noortevolikogu algatusgrupp tutvus kolme maakonna osaluskogude tööga

kerli rääkimas12-13. detsembril 2014 toimus Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi ringreis kolme maakonna noortekeskustesse, kus õpiti noortevolikogude töö kohta.

Vastseliina noortevolikogu algatusgrupi liikmed ning noored, kes on huvitatud noortevolikogu tööst külastasid Rõuge, Tõrva ja Elva noortekeskuseid. Noortekeskustes tutvustati, kuidas noortevolikogud kohalikus omavalitsuses töötavad ja mida nad on oma tegevusega korda saatnud.

Rõuges jagas kogemusi Kerli Kõiv, Rõuge noorsootöö spetsialist. Ta rääkis, kuidas Rõugesse tekkis noortevolikogu ning kuidas nad igakuiselt toimetavad. Vastseliina noored said teada, et Rõuge vallavanem on väga huvitatud noortevolikogu tööst ning osaleb igal noortevolikogu koosolekul.

Tõrvas tutvuti kõige pealt kolmekordse noortekeskuse hoonega ning pärast seda tegi põhjaliku ettekande Tõrva endine noortevolikogu esimees Romet Piller. Erinevalt Rõuge noortevolikogu tööst panustab Tõrva noortevolikogu  erinevate ürituste korraldamisse. Heaks näiteks olid noorteraadio, tuntud inimeste rääkima kutsumine.

Elvas toimus kõigepealt ekskursioon. Ekskursiooni käigus toodi välja, kuidas noored Elvas tegutsevad ning kuidas oma arvamust omavalitsuse juhtideni viiakse. Pärast ekskursiooni toimus Elva ja Vastseliina noorte probleemide kaardistamine ning valiti välja olulisemad tegevused, mida ellu viia. Pärast asjalikke tegevusi jagati noored gruppidesse ning mängiti kolme poliitilise sisuga lauamängu. Lauamängud aitasid lahti seletada ja rohkem mõtlema panna poliitika valdkonna peale.

Vastseliina Noortevolikogu algatusgrupi esinaine Kärol Kõomägi ütles kogu ringreisi kohta: “Kõige suuremaks üllatuseks oli ilmselt see, et need kolm noortevolikogu, keda me külastasime teevad kõik oma tööd erinevatel viisidel. Rõuge Noortevolikogu seob oma tööd Rõuge Vallavolikoguga. Tõrva Noortevolikogu teeb oma tööd üldse teisel viisil ehk koostavad ise tegevuskavad ja neil on olemas ka 2 töötajat.  Elva Noortevolikogu aga on senini pühendunud ainult ürituste korraldamisele.” Eriti meelis Kärolile Rõuge noorsootöö spetsialistiga kohtumine: “Meile andis palju häid näpunäiteid Rõuge Noorsootöötaja Kerli Kõiv ja me kindlasti võtame neid arvesse oma töödes ja tegemistes.”

Ringreis toimus osaluskogude projekti algatusfondi raames. Projektifondi toetavad Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Noorsootöö Keskus ja Haridusministeerium.

Ringreisi piltide vaatamiseks vajuta SIIA

enl_logo_final_entk_logo_est_rgb haridusmin_3lovi_est

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

E-spordi võistlus Vastseliina Noortekeskuses

24.-25. oktoobril toimus Vastseliina Noortekeskuses e-spordi võistlus. Üritusest võttis osa ~80 osavõtjat. Üritusel võisteldi mängudes League of Legends, Counter Strike 1.6 ja Fifa 15. Siin on ürituse kohta pildid:

https://picasaweb.google.com/116861120166091202234/ESpordiVoistlused?authkey=Gv1sRgCI_x__qm-vi3zQE

DSC_0525Ürituse toimumist toetasid Võrumaa Kultuurkapitali ekspertgrupp, Võrumaa ANK projekt, Vastseliina Vald, Sihtasutus Archimedes.

 

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar

Graffiti nädala pildid

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimus Graffitinädal. Graffitinädala toimumist toetasid Võrumaa Kultuurkapitali ekspertgrupp, Vastseliina Vald, Vastseliina Noortekeskus, Projekti on toetatud ka projekti “Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Noorte-ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. 

Pildid leiab: https://picasaweb.google.com/116861120166091202234/GraffitiPildidNeti?authkey=Gv1sRgCJmxt6TWuKDtDA

 45

Posted in Uncategorized | Lisa kommentaar